DÖVLƏT QULLUÄžU PRİNSİPLƏRİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ ELMİ ƏSASLARI

 • DÖVLƏT QULLUÄžU PRİNSİPLƏRİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ ELMİ ƏSASLARI

  Göndərən: Elxan

  Word Ölçüsü: 527 KB

  PDF Ölçüsü: 234 KB

  Cəmi yüklənib: 19450 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 06.05.2008

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Hüquq

  I Fəsil: Dövlət qulluğunun prinsipləri.
  Dövlət qulluğunun mahiyyəti və onun qarşısına qoyulan tələblər.
  Azərbaycanda dövlət qulluğu, onun prinsipləri və ona riayət etmə mexanizmi
  II Fəsil: Dövlət qulluğunun idarə olunmasının elmi əsasları.
  Dövlət quluğunun idarə olunmasının elmi metodoloji əsasları dövlət idarəçiliyinin tərkib hissəsi kimi.
  Dövlət idarəçiliyinin təşkili, prinsipləri və onun dövlət qulluğu ilə əlaqəsi.
  Yaxşı idarəçilik Azərbaycan dövlət qulluğu idarəetməsinin
  təkmilləşdirilməsi yolu kimi.


 •      


YER Hostinq