Maliyyə ehtiyatları və onların sosial iqtisadi inkişafa təsiri.

 • Maliyyə ehtiyatları və onların sosial iqtisadi inkişafa təsiri.

  Göndərən: Non Available (VG)

  Word Ölçüsü: 715 KB

  PDF Ölçüsü: 514 KB

  Cəmi yüklənib: 3161 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 20.08.2018

  Əlavə edilib: 01.06.2012

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Maliyyə-kredit

  Maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması və onların sosial – iqtisadi inkişafa təsiri imkanları.
  Maliyyə ehtiyyatlarının məzmunu və mövcud vəziyyəti.
  Maliyyə ehtiyyatlarından istifadə və onun iqtisadiyyatın inkişafına təsirinin artırılması yolları
  Dövlət maliyyə tənzimlənməsi və maliyyə ehtiyyatlarının həcminin artırılmasının əsas amilləri.

  Maliyyə siyasətinin sosial – iqtisadi inkişafa təsiri.
  Aparılan maliyyə siyasəti sosial iqtisadi inkişafı tənzimləyən başlıca amildir.
  Azərbaycan respublikasında pul – kredti siyasəti və onun iqtisadi inkişafda rolu.
  Maliyyə siyasətində dövlətin prioritet vəzifələri

  Mövcud iqtisadi şəraitdə maliyyə ehtiyyatları və maliyyə - büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri.
  Büdcə xərclərinin formalaşdırılması xüsusiyyətləri və büdcə proqnozlaşdırılmasının təkminləşdirilməsi.
  Maliyyə nəzarəti və maliyyə nəzarətinin müasir dövrdə fəaliyyət prinsipləri.
  Maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması şəraitində perespektiv maliyyə - büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri.


 •      


YER Hostinq