TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

 • TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

  Göndərən: Namiq Naqiyev

  Word Ölçüsü: 330 KB

  PDF Ölçüsü: 273 KB

  Cəmi yüklənib: 4075 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 14.07.2018

  Əlavə edilib: 16.06.2012

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Şərqşünasçılıq

  Qərb türkcəsi haqqında ümumi məlumat
  Qərb türkcəsinin yaranması
  “Keçid Dövrü” və ya Qaraxanlı dönəmində türk dili və ədəbiyyatı

  Türkiyə türkcəsinin tarixi inkişaf mərhələləri
  Əski Anadolu Türkcəsi
  Əski Anadolu Türkcəsi dönəmi ədəbiyyatı (XIII əsr)
  Əski Anadolu Türkcəsi dönəmi ədəbiyyatı (XIV-XV əsrlər)
  Osmanlı Türkcəsi
  Osmanlı dönəmi türk ədəbiyyatı (XV- XVI ƏSRLƏR)
  Osmanlı dönəmi türk ədəbiyyatı. (XVII-XIX əsrlər)
  Tənzimat fərmanının Osmanlı dili və ədəbiyyatına təsiri
  Sərvəti Fünun və Fəcri Ati topluluqları
  Milli Dönəm Türkiyə ədəbiyyatı. (1911-1923-cü illər) “Yeni Lisan” Hərəkatı
  Cümhuriyyət Dönəmidə Türkiyə Türkcəsi
  Əlifba dəyişimi
  Dil İnqilabı
  Günəş Dil Nəzəriyyəsi
  Cümhuriyyət dönəmi Türkiyə ədəbiyyatı


 •      


YER Hostinq