İNGİLİS DİLİ FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ

 • İNGİLİS DİLİ FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ

  Göndərən: Elxan

  Word Ölçüsü: 350 KB

  PDF Ölçüsü: 308 KB

  Cəmi yüklənib: 21075 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 19.07.2018

  Əlavə edilib: 10.05.2008

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Jurnalistika

  Frazeologizmlərin öyrənilməsi tarixi.
  Frazeologizmlərin mahiyyəti.
  Alınma frazeologizmlər.
  İngilis dili frazeologizmlərinin azərbaycan dilinə tərcüməsi.


 •      


YER Hostinq