Pirsonun xi-kvadrat kriterisi

 • Pirsonun xi-kvadrat kriterisi

  Göndərən: Gülsüm Həsənova

  Word Ölçüsü: 2325 KB

  PDF Ölçüsü: 424 KB

  Cəmi yüklənib: 6907 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.07.2018

  Əlavə edilib: 30.07.2012

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Riyaziyyat

  Təsadüfi kəmiyyətlər və paylanma funksiyası
  Əsas anlayışlar.
  Təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyasının əsas xassələri.
  Təsadüfi kəmiyyətin paylanmasının sıxlıq funksiyası.
  Normal paylanma qanunu.

  Təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikaları
  Riyazi gözləmə.
  Riyazi gözləmənin xassələri.
  Təsadüfi kəmiyyətlərin momentləri.Dispersiya.
  Kovariasiya.
  Ehtimal paylanmalarının forma və yerləşmə xarakteristikaları.

  Pirson kriterisi
  Empirik paylanma.
  Hipotezlərin yoxlanılması. Uzlaşma kriteriləri(xi-kvadrat)
  uzlaşma kriterisi.


 •      


YER Hostinq