Neftlə birlikdə çıxan lay suyunda radionuklidlərin təyini və sorbsiyası

 • Neftlə birlikdə çıxan lay suyunda radionuklidlərin təyini və sorbsiyası

  Göndərən: Cəlal Nağıyev (Jalal Naghiyev)

  Word Ölçüsü: 529 KB

  PDF Ölçüsü: 947 KB

  Cəmi yüklənib: 2177 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 13.07.2018

  Əlavə edilib: 29.09.2012

  Referatın tipi: Referat

  Kateqoriya: Neft və Qaz İstismarı

  Xam neftlə birlikdə çıxan lay suyunda olan radionuklidlərin qatılığı çox az (10-15 ~ 10-12 q/l intervalında) olması səbəbindən qamma-spektrometrik üsulla onları birbaşa təyin etmək olmur. Bu səbəbdən lay suyunda radionuklidləri qatılaşdırmaq üçün selektiv sorbent sintez edilmiş və bu sorbentin yüksək sorbsiya göstəricilərinə malik olaması göstərilmişdir. Bu sorbent vasitəsilə lay suyunda 226Ra ionunun 10-15 q/l qatılığını təyin etmək münkün olmuşdur.


 •      


YER Hostinq