TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI

 • TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI

  Göndərən: Bəndəliyeva Nərgiz

  Word Ölçüsü: 59 KB

  PDF Ölçüsü: 94 KB

  Cəmi yüklənib: 3179 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 09.11.2012

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Sosiologiya və Politologiya

  Açar sözlər: terror, terrorizmə qarşı mübarizə, Azərbaycan Respublikasının “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” qanunu Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, “Закон Азербайджанской Республики o борьбе с терроризмом” Key words: terrorism, the fight against terrorism, "the law of Azerbaijan Republic about the fight against terrorism"


 •      


YER Hostinq