Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri

 • Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri

  Göndərən: Haciyev Namiq Zakir

  Word Ölçüsü: 641 KB

  PDF Ölçüsü: 387 KB

  Cəmi yüklənib: 18813 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 22.06.2008

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Mühasibat

  Bazar iqtisadiyyatı şəraitinde mühasibat uçotunun formalaşmasının əsas
  prinsipləri.
  Azərbaycanda mühasibat uçotunun əsas konsepsiysı, Uçot siyasətinin formalaşmasının prinsipləri, Muhasibat informasiyaları və istehlakçılar üçün onun əhəmiyyəti, Beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq Azərbaycan hesbatlarının transformasiyasının əsas prinsipləri.
  Azərbaycanda mühasibat uçotunun təşkilinin metodoloji və metodiki əsasları.
  Mühasibat uçotunun metodoloji əsasları, Mühasibat uçotunun metodiki əsasları, Mühasibat uçotunun əsas elementləri kimi maliyyə və idarəetmə uçotunun oxşar
  və fərqli cəhətlərinin səciyyələndirilməsi, Mühasibat (maliyyə) uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinin əsas şərtləri və prinsipləri.


 •      


YER Hostinq