TYAN-ŞANIN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN ÜMUMİ FİZİKİ - COĞRAFİ SƏCİYYƏSİ

 • TYAN-ŞANIN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN ÜMUMİ FİZİKİ - COĞRAFİ SƏCİYYƏSİ

  Göndərən: Aynur Məhəmməd

  Word Ölçüsü: 269 KB

  PDF Ölçüsü: 195 KB

  Cəmi yüklənib: 2874 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.07.2018

  Əlavə edilib: 21.12.2006

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Coğrafiya

  Tyan -Şanın geoloji quruluşunda müxtəlif püskürmə, metomorfik və
  çökmə süxurlar iştirak edir. Bu çöküntülər, əsasən qranitdən, porfiritdən
  qneysdən, siyenitdən, mərmərdən, kristallik şistlərdən, əhəngdaşlarından
  konqlomeratdan, qumdaşlarından ibarətdir.


 •      


YER Hostinq