Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, onun təşkili prinsipləri

 • Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, onun təşkili prinsipləri

  Göndərən: Yusif Təhməzli

  Word Ölçüsü: 272 KB

  PDF Ölçüsü: 207 KB

  Cəmi yüklənib: 2698 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.01.2018

  Əlavə edilib: 25.03.2013

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Maliyyə-kredit

  DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ MƏZMUNU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
  - Dövlət büdcəsinin zəruriliyi və iqtisadi məzmunu
  - Büdcə sisteminin təşkili prinsipləri
  GƏLİRLƏRİN BÜDCƏLƏR ARASINDA BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ BÜDCƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ METODLARI
  - Gəlirin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
  - Xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
  YERLİ BÜDCƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
  - Yerli büdcələrin gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi
  - Büdcələrin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi


 •      


YER Hostinq