Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri

 • Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri

  Göndərən: Cahangir MAA

  Word Ölçüsü: 85 KB

  PDF Ölçüsü: 79 KB

  Cəmi yüklənib: 3830 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 18.06.2018

  Əlavə edilib: 12.06.2013

  Referatın tipi: Referat

  Kateqoriya: Fizika

  Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsinin və onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə küllü miqdarda vurulan ziyanı nəzərə alaraq, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən (günəş və külək enerjisi, kiçik SES – lərdən, termal sular, biokütlə enerjisi) geniş istifadə olunur. Bu sahədə ABŞ, Ka¬na¬da, Finlandiya, Norveç, Danimarka, İspaniya, Yaponiya və Çin daha qa¬baqcıl mövqe tuturlar. Statistikaya görə, inkişaf etmiş ölkələrdə bərpa olu¬nan enerji mənbələrinin payına (su elektrik stansiyaları daxil olmaqla) ümu¬mi istehsal olunan enerjinin 13,5 faizi düşür.


 •      


YER Hostinq