Azərbaycan Respublikasında tikinti setkorunun inkişafının müasir xüsusiyyətləri

 • Azərbaycan Respublikasında tikinti setkorunun inkişafının müasir xüsusiyyətləri

  Göndərən: Zaur İmanzadə

  Word Ölçüsü: 623 KB

  PDF Ölçüsü: 327 KB

  Cəmi yüklənib: 3947 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 14.07.2018

  Əlavə edilib: 26.06.2013

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Memarlıq

  Fəsil I. Tikinti sektorunun ölkənin iqtisadi inkişaf sistemində rolu
  1.1. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə tikinti sektorunun qarşısında duran əsas vəzifələr.
  1.2. Tikinti sektorunun texniki-iqtisadi xüsusiyyətlərinə təsir edən amillər.
  1.3. Tikinti sektorunda müqavilə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
  Fəsil II. Müasir iqtisadi şəraitdə tikinti sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları
  2.1. Tikinti sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyəti, təşkilati-hüquqi əsasları.
  2.2. Tikinti sektorunda xüsusi və kollektiv biznesin forma və metodları
  2.3 Tikinti sektorunda rəqabətlilik, antiinhisar tənzimləmə və lizinqin istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri.


 •      


YER Hostinq