• İlk Addımlar
 • Referatlar
 • sülhün təmin edilmısi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynılxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası

sülhün təmin edilmısi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynılxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası

 • sülhün təmin edilmısi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynılxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası

  Göndərən: aytac

  Word Ölçüsü: 417 KB

  PDF Ölçüsü: 412 KB

  Cəmi yüklənib: 4375 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.07.2018

  Əlavə edilib: 29.06.2013

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Hüquq

  I fəsil. Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququnun anlayışı, mənbələri, məqsədləri və ümumi xarakteristikası
  1.1.“Sülh və müharibə” problemi. Tarixi yanaşma.
  1.2.Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququnun anlayışı, mənbələri, prinsipləri.
  1.3.Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ümumi təsnifatı.

  II fəsil. Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının dinc vasitələri
  2.1.Beynəlxalq mübahisə anlayışı və növləri.
  2.2.Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının diplomatik vasitələri.
  2.3.Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının məhkəmə vasitələri.

  III fəsil. Mübahisələrin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həll olunması.
  3.1.Mübahisələrə baxılması sahəsində beynəlxalq təşkilatların anlayışı, rolu, növləri.
  3.2.Mübahisələrə BMT çərçivəsində baxılması.
  3.3.Mübahisələrin həll olunmasında regional təşkilatların rolu.


 •      


YER Hostinq