«Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti»

 • «Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti»

  Göndərən: Malik Tağıyev

  Word Ölçüsü: 466 KB

  PDF Ölçüsü: 815 KB

  Cəmi yüklənib: 5267 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 07.07.2013

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Sosiologiya və Politologiya

  OPEK çərçivəsində beynəlxalq münasibətləri analiz etmək, 70-ci illərdən müasir dövrədək neft faktorundan istifadə fonunda OPEK dövlətlərinin inkişaf istiqamətlərini müəyyən etməkdir. Daha bir aspektən - “siyasət-neft cütlüyü” aspektindən məsələyə yanaşmaq maraqlıdır, çünki bu həm regionun xarici siyasət problemləri, həm də qeyri-neft dövlətlərinin neft uğrunda mübarizəsi baxımından aktualdır.Məhz OPEK çərçivəsində neft siyasətinin xarici siyasətlə uzlaşdırılmasında müəyyən zaman kəsiyində ciddi problemlər meydana çıxmışdır. Qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələrin araşdırılmasına nail olunmuşdur: - Yaxın Şərqdəki siyasi vəziyyətə münasibətdə Qərb və OPEK dövlətlərinin mövqeyinin aydınlaşdırılması; - ABŞ başda olmaqla, Qərb dövlətlərinin neft siyasətinə müxtəlif yanaşmaların mövcudluğu; - OPEK dövlətləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin xarakteri və mahiyyətinin açılması; - Neft qiymətləri siyasətinin əhəmiyyətinin öyrənilməsi; - Dünya iqtisadi böhranının OPEK dövlətlərinə təsiri.


 •      


YER Hostinq