İnteroseptik mübadilə reflekslərinin xarakteri və fizioloji xüsusiyyətləri

 • İnteroseptik mübadilə reflekslərinin xarakteri və fizioloji xüsusiyyətləri

  Göndərən: Heydərli Nazənin

  Word Ölçüsü: 2062 KB

  PDF Ölçüsü: 1888 KB

  Həcmi: 46 səhifə

  Cəmi yüklənib: 2270 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 14.07.2018

  Əlavə edilib: 17.01.2014

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Kimya, Biologiya

  Reseptorlar yüksək həssaslığa malik xüsusi törəmələr olmaqla mürəkkəb quruluşa və fizioloji xüsusiyyətlərə malikdir. Bədən yerləşmələrinə görə iki qrupa ayrılırlar ki, xarici mühitdəki baş verən oyanmaları qəbul edən reseptorlar eksteroreseptorlar, daxildə baş verən oyanmaları qəbul edənlər isə interoreseptorlar adlanır. İnteroseptorlar mədə-bağırsaq sistemində, ürək və qan damarlarında, tənəffüs yollarında, böyrəklərdə və digər daxili orqanların divarlarında yerləşirlər. Onlar mexaniki, kimyəvi və digər qabıqların təsirindən oyanmaqla ağrı, təzyiq, aclıq, susuzluq və sairə bu kimi duyğuları qəbul etməklə mərkəzi sinir sisteminə ötürürlər. Bununla da daxili üzvlərin fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər baş beyin qabığına çatdırılmaqla, orqanizmin daxilindəki dəyişikliklərin nizamlanması həyata keçirilir. İnteroreseptorların vətərlərdə, oynaqlarda, bağlarda və sümük uclarında yerləşən xüsusi növləri də vardır ki, bunlar proprioreseptorlar adlanır. İnteroreseptorların insan və heyvan orqanizmində rolunu öyrənməyə bir çox tədqiqat işləri həsr olunmuşdur.


 •      


YER Hostinq