Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası

 • Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası

  Göndərən: Calal Naghiyev

  Word Ölçüsü: 1413 KB

  PDF Ölçüsü: 2079 KB

  Cəmi yüklənib: 7487 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 17.07.2018

  Əlavə edilib: 31.01.2010

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Kimya, Biologiya

  Görülən disertasiya işində xam nefti mineral duzlardan təbii sorbentlərlə dehidrator qurğusundan təxminən 1,5 dəfə yaxşı təmizləmək münkün olmuşdur. Xam neftlə birlikdə çıxan lay suyunda olan radionuklidlərin qatılığı çox az (10 pq/l intervalında) olması səbəbindən qamma-spektrometrik üsulla onları birbaşa təyin etmək olmur. Bu səbəbdən lay suyunda radionuklidləri qatılaşdırmaq üçün selektiv sorbent sintez edilmiş və bu sorbentin yüksək sorbsiya göstəricilərinə malik olaması göstərilmişdir. Bu sorbent vasitəsilə lay suyunda 226Ra ionunun 10 fq/l qatılığını təyin etmək münkün olmuşdur.
  Dissertasiya işi 74 səhvə olmaqla 6 fəsildən ibarətdir.


 •      


YER Hostinq