• İlk Addımlar
 • Referatlar
 • KOMPÜTER SİSTEMLƏRİNDƏ VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏSASLARI

KOMPÜTER SİSTEMLƏRİNDƏ VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏSASLARI

 • KOMPÜTER SİSTEMLƏRİNDƏ VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏSASLARI

  Göndərən: Zehra

  Word Ölçüsü: 723 KB

  PDF Ölçüsü: 671 KB

  Həcmi: 39 səhifə

  Cəmi yüklənib: 2894 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 07.06.2014

  Referatın tipi: Kurs İşi

  Kateqoriya: İnformatika

  İnformasiya təhlükəsizliyi problemi və onu xarakterizə edən əsas amillər


 •      


YER Hostinq