Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) uçotu və təhlili

 • Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) uçotu və təhlili

  Göndərən: Ulviyya

  Word Ölçüsü: 129 KB

  PDF Ölçüsü: 315 KB

  Həcmi: 62 səhifə

  Cəmi yüklənib: 5010 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 01.02.2015

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Mühasibat

  GİRİŞ I FƏSİL. TORPAQ , TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR (ƏSAS VƏSAİTLƏR) ONLARIN ROLU VƏ MAHİYYƏTİ 1.1. Müasir dövrdə müəssisələrin istehsal potensialından istifadənin perspektivləri 1.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) tərkibi və qiymətləndirilməsi II FƏSİL. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARIN (ƏSA VƏSAİTLƏRİN) DAXİL OLMASI VƏ HƏRƏKƏTİNİN MÜHASİBAT UÇOTU 2.1. Torpaq, tikili və avadanlıqarın (Əsas vəsaitlərin) daxil olmasının uçotu 2.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) amortizasiyası və köhnəlməsinin uçotu 2.3. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) təsərrüfatdan çıxmasının uçotu 2.4. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) əsaslı təmiri xərclərinin uçotu III FƏSİL. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARDAN (ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN) İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ 3.1. Təhlilin məqsədi, mənbələri və vəzifələri 3.2. Torpaq, tikili və avadanlıqlardan (Əsas vəsaitlərdən)istifadənin təhlili 3.3. Torpaq, tikili və avadanlıqlardan (Əsas vəsaitlərdən) istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR ƏDƏBİYYAT SİYAHISI


 •      


YER Hostinq