İstehsal resurslarının uçotu və təhlili ( istehsalat təcrübəsi üzrə)

 • İstehsal resurslarının uçotu və təhlili ( istehsalat təcrübəsi üzrə)

  Göndərən: Yusif Həsənzadə

  Word Ölçüsü: 177 KB

  PDF Ölçüsü: 376 KB

  Həcmi: 94 səhifə

  Cəmi yüklənib: 3462 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.07.2018

  Əlavə edilib: 02.03.2015

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Mühasibat

  I Fəsil. İstehsal resursları haqqında anlayış,onların təsnifatı və uçotunun vəzifələri
  1.1. İstehsal resursları haqqında anlayış və onun uçotunun vəzifələri
  1.2. İstehsal resurslarının təsnifatı və qiymətləndirilməsi
  II Fəsil.İstehsal resurslarının uçotunun təşkili və sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
  2.1. İstehsal resurslarının hərəkətinin sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
  2.2. İstehsal resurslarının anbarlarda uçotu və onun mühasibatlıqdakı uçotla əlaqəsi
  2.3. İstehsal resurslarının sintetik uçotunun təşkili
  2.4. İstehsalat resurslarının daxil olmasının və istehsal ehtiyatlarına görə hesablaşmaların uçotu
  2.5. İstehsal resursları ehtiyatlarının sərf olunmasının uçotu
  2.6. İstehsal resursları ehtiyatlarının inventarizasiyası və yenidən qiymətləndirilməsi
  III Fəsil. İstehsal resurslarından istifadənin təhlili.
  3.1. İstehsal resurslarından istifadənin təhlili
  3.2. İstehsal resurslarından istifadənin təhlilinin təkmilləşdirilməsi problemləri


 •      


YER Hostinq