• İlk Addımlar
 • Referatlar
 • Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi.

Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi.

 • Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi.

  Göndərən: Səma

  Word Ölçüsü: 400 KB

  PDF Ölçüsü: 954 KB

  Həcmi: 28 səhifə

  Cəmi yüklənib: 347 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 18.07.2018

  Əlavə edilib: 09.12.2015

  Referatın tipi: Kurs İşi

  Kateqoriya: Ekologiya

  Sulfat turşusu istehsalı
  Nitroz üsulu ilə sulfat turşusu istehsalı
  Kontakt üsulu ilə sulfat turşusu istehsalı
  SO2-nin SO3-ə oksidləşməsi
  Sulfat turşusunun “Yaş kataliz” üsulu ilə H2S-dən ayrılması
  İşlənmiş sulfat turşusundan istifadə üsulları
  Sulfat turşusunun qatılaşdırılması
  Sulfat turşusu istehsalında yaranan tullantıların utilləşdirilməsi
  Tullantı qazların SO2 və turş dumanlardan təmizlənməsi.


 •      


YER Hostinq