Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu

 • Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu

  Göndərən: Şamil

  Word Ölçüsü: 114 KB

  PDF Ölçüsü: 316 KB

  Həcmi: 55 səhifə

  Cəmi yüklənib: 1007 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 08.08.2018

  Əlavə edilib: 15.12.2015

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Digər

  BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASI
  Elektron bələdiyyə konsepsiyası
  Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun tərkib hissələri
  Bələdiyyələrdə informasiya sistemləri
  AZƏRBAYCANDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASININ VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
  Azərbaycanda bələdiyyələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin vəziyyəti
  Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun inkişaf perspektivləri


 •      


YER Hostinq