Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya

 • Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya

  Göndərən: Namazlı Turan

  Word Ölçüsü: 340 KB

  PDF Ölçüsü: 258 KB

  Cəmi yüklənib: 13314 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 19.06.2018

  Əlavə edilib: 17.06.2010

  Referatın tipi: Referat

  Kateqoriya: İqtisadiyyat

  XX əsrin ikinci yarısından sənaye ölkələrinin sürətli inkişafı nəticəsində beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə beynəlxalq ticarətin inkişafında güclü küyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Daha doğrusu beynəlxalq ticarətin müxtəlif istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti ilə daha da tamamlanırdı. Nəticədə hazır əmtəələrin ixracı ilə yanaşı bütün istehsal amillərinin xaricə axması imkanı və yerləşdirilməsi genişlənmiş və ölkələr arası fəaliyyət artmışdır.


 •      


YER Hostinq