Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri

 • Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri

  Göndərən: Aynur Rəhimova

  Word Ölçüsü: 75 KB

  PDF Ölçüsü: 183 KB

  Həcmi: 27 səhifə

  Cəmi yüklənib: 2682 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 19.07.2018

  Əlavə edilib: 27.02.2016

  Referatın tipi: Kurs İşi

  Kateqoriya: Psixologiya

  KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  Uşağın məktəb həyatında baş verən psixoloji dəyişikliklər
  Kiçik məktəblilərin təlim fəalliyyəti
  Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyət və fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri
  Kiçik məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı

  DİQQƏT
  Diqqəyin mahiyyəti
  Diqqətin növləri
  Diqqətin xüsusiyyətləri

  KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRDƏ DİQQƏTİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri
  Kiçik məktəblilərdə diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu


 •      


YER Hostinq