ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMA

 • ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMA

  Göndərən: Aynur Rəhimova

  Word Ölçüsü: 70 KB

  PDF Ölçüsü: 177 KB

  Həcmi: 27 səhifə

  Cəmi yüklənib: 2084 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 19.07.2018

  Əlavə edilib: 27.02.2016

  Referatın tipi: Kurs İşi

  Kateqoriya: Psixologiya

  ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMANIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
  Psixologiyada şəxsiyyət anlayışı haqqında ümumi biliklər
  Şəxsiyyətin öyrənilməsinə Z.Freydin yanaşması
  Şəxsiyyətə yanaşmada Neofreydist istiqamət

  ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOANALİTİK İSTİQAMƏTDƏ TƏDQİQİ
  Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi
  Tədqiqatın nəticələri


 •      


YER Hostinq