• İlk Addımlar
 • Referatlar
 • SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ

SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ

 • SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ

  Göndərən: Səbuhi Əfəndizadə

  Word Ölçüsü: 3189 KB

  PDF Ölçüsü: 1948 KB

  Cəmi yüklənib: 9291 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 18.07.2010

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Turizm

  SAFARİ TURLARININ TƏŞKİLİNDƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ.
  Safari turlarının yaranma tarixi.
  Müasir dövrdə dünya turizm sənayesində safari turlarının inkişaf vəziyyəti və perspektivi.
  Foto-safari (sakit ov) konsepsiyası.
  Sinqapur zooparkının "¹"¹gecə-safari"º"º konsepsiyası.

  AZƏRBAYCANDA SAFARİ TURLARININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ.
  Respublikamızda safari turlarının təşkilində xüsusi mühafizə edilən təbiət ərazilərinin rolu.
  Milli Parkların mühüm turizm obyekti olaraq, safari turlarının həyata keçirilməsində rolu.
  Dövlət Təbiət Qoruqları və Yasaqlıqlarının safari turlarının planlşdırılmasında və təşkilində rolu.
  Azərbaycanda safari turlarının təşkilində marketinq strategiyası.


 •      


YER Hostinq