Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasının təkmilləşdirilməsi

 • Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasının təkmilləşdirilməsi

  Göndərən: Qurbanova Sədaqət

  Word Ölçüsü: 80 KB

  PDF Ölçüsü: 653 KB

  Həcmi: 40 səhifə

  Cəmi yüklənib: 972 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.07.2018

  Əlavə edilib: 26.08.2016

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Mühasibat

  1. Bitkiçilik məhsullarının nəzəri-metodoloji əsasları.

  2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikasl

  3. Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasl

  3.1. Bitkiçilikdə sintetik və analitik uçot

  3.2. Dənlilər və dənli paxlalı bitki məhsullarının maya dəyəinin hesablanması

  3.3. Texniki bitkilər məhsullarının maya dəyərinin hesablanmsı

  3.4. Kartof, açıq torpaq tərəvəzi və bostan bitkilərinin maya dəyərinin hesablanması

  3.5. Bağçılıq və yem bitkiləri məhsullrının maya dəyərinin hesablanması

  4. Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmsının təkmilləşdirilməsi


 •      


YER Hostinq