Əmək hüquq sahəsində hüquq münasibətləri və onların növləri

 • Əmək hüquq sahəsində hüquq münasibətləri və onların növləri

  Göndərən: Jafar

  Word Ölçüsü: 112 KB

  PDF Ölçüsü: 1124 KB

  Cəmi yüklənib: 516 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 20.08.2018

  Əlavə edilib: 29.08.2016

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Digər

  1. Əmək sahəsində hüquq münasibətləri
  2. Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin anlayışı və sistemi
  3. Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı
  4. Əmək hüquq münasibətlərinin məzmunu
  5. Əmək hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi və хitam edilməsi əsasları
  6. Əmək hüquq münasibətləri ilə sıх bağlı olan digər hüquq münasibətləri
  7. Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlər
  8. İşədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri
  9. İşçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və iхtisasının artırılması üzrə hüquq münasibətləri
  10. İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti üzrə hüquq münasibətləri
  11. Əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasına nəzarət üzrə hüquq münasibətləri
  12. Əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasibətləri


 •      


YER Hostinq