Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı

 • Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı

  Göndərən: Cavid Qədirov

  Word Ölçüsü: 344 KB

  PDF Ölçüsü: 201 KB

  Cəmi yüklənib: 11543 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.07.2018

  Əlavə edilib: 14.10.2010

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Psixologiya

  1. Psixologiya tarixinin öyrənilməsi.
  2. Psixologiya tarixində Biheviorizm və Neobiheviorizm cərəyanları.
  3. Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası.
  4. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı.
  5. Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları və tədqiqi problemi.
  6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinin dövrləşdirilməsi, tədqiqi msələləri, problemləri və vəzifələri.
  7. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında psixoloji fikrin inkişafı.


 •      


YER Hostinq