Innovasiyali idare etmenin Azerbaycan iqtisadiyyatindaki muasir xususiyyetleri

 • Innovasiyali idare etmenin Azerbaycan iqtisadiyyatindaki muasir xususiyyetleri

  Göndərən: Nurlan

  Word Ölçüsü: 362 KB

  PDF Ölçüsü: 618 KB

  Cəmi yüklənib: 2321 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 18.08.2018

  Əlavə edilib: 19.09.2016

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: İqtisadiyyat

  FƏSİL I. İnnovasiyalı idarəetmə və onun xüsusiyyətləri
  1.1. İnnovasiya anlayışı
  1.2 İnnovasiyalı idarəetmənin mahiyyəti, onun məqsəd və vəzifələri, əsas funksiyaları
  1.3. İnnovasiya menecmentinin təşkilati formaları

  FƏSİL II. İnnovasiyalı idarəetmənin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı müasir xüsusiyyətləri
  2.1 Milli innovasiya sisteminin yaradılmasının zəruriliyi
  2.2 Müxtəlif şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı innovasiya fəaliyyətləri
  2.3. Milli innovasiya sisteminin yaradılmasında xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə

  FƏSİL III. İnnovasiyalı idarəetmənin effektivliyini artırma istiqamətləri
  3.1 İnnovasiya sahəsində həyata keçirilməli olan tədbirlər
  3.2 Azərbaycanın kimya və neft-kimya sənayesində investisiya-innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətləri
  3.3 Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi stimullaşdırılması və onun istehsal güclərinin effektivliyinin yüksəldilməsinə təsiri


 •      


YER Hostinq