Otaq seraitində ozonun qatiliği

 • Otaq seraitində ozonun qatiliği

  Göndərən: Sema

  Word Ölçüsü: 3324 KB

  PDF Ölçüsü: 2733 KB

  Cəmi yüklənib: 556 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 15.07.2018

  Əlavə edilib: 20.09.2016

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Ekologiya

  FƏSİL I. EFFEKTLİ YÜKSƏK TEZLİKLİ OZONATORLAR
  1.1. Ozonun yaranması
  1.2. Effektiv yüksək tezlikli ozonatorların yaradılması prinsipləri
  1.3. Ozonun elektrosintezi
  1.4. Ozonatorların məhsuldarlığının idarə etmə prinsipi
  1.5. Ozonatorun konstruktiv hesabatı

  FƏSİL II. OZONUN QATILIĞINA NƏZARƏT
  2.1. Ozonometr və onun verici bloku
  2.2. Ozonometrin kalibrlənməsi qaydası
  2.3. Ozonun miqdarının kimyəvi üsulla təyin olunması qaydası
  2.4. Ozonun qatılığının ölçülməsinin nəticələri

  FƏSİL III. HAVA GƏMİLƏRİNİN SALONLARININ OZONLAŞDIRMA İLƏ SANASİYASI ÜSULU VƏ ONUN REALİZƏ QURĞUSU
  3.1. Hava gəmilərinin salonlarının sanasiyası üçün mövcud üsul
  3.2. Hava gəmilərinin salonlarının sanasiyası üçün yeni ozonlaşdırma üsulu və qurğusu
  3.3. Salonun sanasiyasının effektivliyinin yoxlanılması qaydası
  3.4. Təyyarə salonlarının ozonlaşdırmadan sonra sərnişinlər üçün təhlükə dərəcəsinin təsirinə əsaslanan biotest üsulu ilə yoxlanması


 •      


YER Hostinq