Son göndərilənlər

 • 1) Koreya musiqi alətləri (Fərdin Məmmədli)

  Bu referatda Koreya xalqının milli musiqi alətlərindən bəhs edilir

 •      


 • 2) Əlcəzair musiqi mədəniyyəti (Fərdin Məmmədli)

  Bu referatda Əlcəzair musiqi mədəniyyətindən söhbəy açılır

 •      


 • 3) Əfqanıstam musiqi mədəniyyəti (Fərdin Məmmədli)

  Refetatda Əfqanıstan musiqi mədəniyyətindən söhbət açılır

 •      


 • 4) Avstraliya və Yeni Zelandiyada heyvandarlığın inkişafının müqayisəli səciyyəsi (Emin Sahbazli)

  Ölkənin təbii şəraitinin kənd təsərrüfatı baxımından qiymətləndirilməsi
  Kənd təsərrüfatının inkişafı və yerləşməsinin xüsusiyyətləri
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və idxalı

 •      


 • 5) Miqrasiya.Müasir miqrasiyanın əsas istiqamətləri (Emin Sahbazli)

  Miqrasiyanın mahiyyəti əsas növləri, Miqrasiyanın formalaşmasının əsas mərhələləri
  Miqrasiyanın müasir coğrafi vəziyyəti, Dünyada baş veən etnik ziddiyət,siyasi sistemlər,qeyri bərabər,iqtisadi inkişafın miqrasiyaya təsiri, Müasir miqrasiyanın əsas istiqamətlərinin coğrafiyası

 •      


 • 6) Təbii landsaftin meskunlasma və təsərrüfat ehemiyəti kurs isi (Emin Sahbazli)

  Landşaftın inkişafı, Landşaftin zonal, azonal və introzonal paylanması
  Landşaftın tədqiqatlarının faydalı qazıntıların axtarışında rolu, Antropogen landşaftlar

 •      


 • 7) GƏLƏCƏK MÜTƏXƏSSİSLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİSİNƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ (İT) TƏTBİQİ (Ruslan)

  Bu məqalə gələcək mütəxxəsislərin təlim və tədrisində İnformasiya və multimediya texnologiyalarından istifadəyə həsr olunmuşdur. Problemli hallar göstərilmiş və təkliflər verilmişdir.

 •      


 • 8) Menecment (Ceyran)

  imtahan sualları

 •      


 • 9) Kompleks birləşmələr və onların analitik əhəmiyyəti (Nermin)

  analitik kimya referati

 •      


 • 10) 1ci,2ci,3cu qrup anionlar (Nermin)

  Analitik kimya referati

 •      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq