Top 100

 • 1) RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ (Nərmin Elçin qızı)

  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuat tarixində yeni bir dövr başlayır. Bu dövrdə müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunurdu. Bunların nəşr edildiyi dövrdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı meydana gəldi. Bu gəliş mətbuat tariximizdə bir məktəb rolu oynadı, bir hadisə oldu.Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk satirik jurnal olan “Molla Nəsrəddin” 1906-cı ildə aprelin 7-də Tiflisdə “Qeyrət” mətbəəsində nəşrə başlayıb. “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaktoru böyük ədib, görkəmli satirik publisist Cəlil Məmmədquluzadə idi.

 • RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ      


 • 2) Abbasqulu ağa Bakıxanovun xidmətləri (Cavid Qədirov)

  1. Abbasqulu ağa Bakıxanovun həyatı və siyası fəaliyyəti.
  2. Abbasqulu ağa Bakıxanovun elmi fəaliyyəti və pedoqoji xidmətləri.
  3. Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsəri.

 • 	Abbasqulu ağa Bakıxanovun xidmətləri      


 • 3) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 • Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu      


 • 4) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


 • 5) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous)

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 • İnvestisiyanın idarə olunması      


 • 6) Qədim Alban dövləti (Xanim)

  Alban dövletinin yaranması. İctimai quruluşu və şəhərləri.
  Dövlətin ərazisi, əhalisi, təsərrüfatı.
  Albaniyanın işğallara qarşı mübarizəsi.
  Alban yazı ve əlifbası. Və erməni təcavüzünə məruz qalması.
  Yerli Alban mənbələrinin Azərbaycan mənbələrinin öyrənilməsində rolu.

 • Qədim Alban dövləti      


 • 7) Lokal komputer sebekeleri (Qeyyum)

  1. İnformasiya təhlükəsizliyi 2. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı. 3. Kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının texnoloji aspektləri. 4. Elektron imza. 5. Nəticə 6.Ədəbiyyat

 • Lokal komputer sebekeleri      


 • 8) ailə tərbiyyəsi (vilayət)

  ailə tərbiyyəsi

 • ailə tərbiyyəsi      


 • 9) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID)

  MUHAZIRELER

 • IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi      


 • 10) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 • Təlimin prinsipləri      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq