Top 100

 • 1) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


 • 2) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 • Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu      


 • 3) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID)

  MUHAZIRELER

 • IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi      


 • 4) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev)

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 • Matrislər və determinantlar      


 • 5) İngilis sait və samitlərinin təsnifatı (Sevda Kərimova)

  İngilis dilində 26 hərf ,44 səs vardır. Hərflərdən 6-sı sait, 20-si samitdir. Səslərdən 20-si sait, 24 -ü samitdir.

 • İngilis sait və samitlərinin təsnifatı      


 • 6) Ahəng qanunu, heca (Ülviyyə)

  Ahəng qanunu və heca haqqında umumi məlumat

 • Ahəng qanunu, heca      


 • 7) fonetika (gulnar)

  səs və fonem, vurgu

 • fonetika      


 • 8) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


 • 9) İlk tibbi yardımlar (Fira Sadigova)

  İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili
  Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım
  Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım
  Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk tibbi yardım
  Oynaq çıxıqları zamanı ilk tibbi yardım

 • İlk tibbi yardımlar      


 • 10) Protokol (Natiq)

  Protokol

 • Protokol      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq