Top 100

 • 1) Döş qəfəsinin zədələnmələri (Sədəf)

  Hərbi səhra cərrahiyəsi

 • Döş qəfəsinin zədələnmələri      


 • 2) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID)

  MUHAZIRELER

 • IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi      


 • 3) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


 • 4) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev)

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 • Matrislər və determinantlar      


 • 5) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


 • 6) mulki mudafie (Rəşad)

  Texnogen xarakterli fövqəladə hallar, onların baş vermə səbəbləri və nəticələri

 • mulki mudafie      


 • 7) İlk tibbi yardımlar (Fira Sadigova)

  İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili
  Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım
  Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım
  Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk tibbi yardım
  Oynaq çıxıqları zamanı ilk tibbi yardım

 • İlk tibbi yardımlar      


 • 8) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev)

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 • Xətti tənliklər sistemi      


 • 9) İngilis sait və samitlərinin təsnifatı (Sevda Kərimova)

  İngilis dilində 26 hərf ,44 səs vardır. Hərflərdən 6-sı sait, 20-si samitdir. Səslərdən 20-si sait, 24 -ü samitdir.

 • İngilis sait və samitlərinin təsnifatı      


 • 10) Limit nöqtəsi (Əmircanov Rəşad)

  Limit nöqtəsi

 • Limit nöqtəsi      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq