Top 100

 • 1) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


 • 2) Azərbaycan dilinin morfologiyası: sözün leksik və qrammatik mənası (ila)

  Azərbaycan dilinin morfologiyası: sözün leksik və qrammatik mənası

 • Azərbaycan dilinin morfologiyası: sözün leksik və qrammatik mənası      


 • 3) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev)

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 • Matrislər və determinantlar      


 • 4) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID)

  MUHAZIRELER

 • IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi      


 • 5) Protokol (Natiq)

  Protokol

 • Protokol      


 • 6) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


 • 7) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev)

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 • Xətti tənliklər sistemi      


 • 8) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous)

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 • İnvestisiyanın idarə olunması      


 • 9) TƏLİM TƏHSİLİN VƏ TƏRBİYƏNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ PROSSESİ KİMİ (Ramazanova Nurane)

  Telim terbiye ve tehsilin heyata kechirilmesi prosesi kimi

 • TƏLİM TƏHSİLİN VƏ TƏRBİYƏNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ PROSSESİ KİMİ      


 • 10) Teleb (AYTEN-FİNANCE)

  1.Tələb 2.Tələblə tələbat arasında fərq 3.Tələb qanunu 4.Tələbin qiyməti və tələbin həcmi 5.Fərdi tələb,bazar tələbi ,məcmu tələb 6.Tələbin dəyişməsinə təsir edən qeyri-qiymət amilləri 7. Təklif,təklif qanunu,təklifin qiyməti 8.Təklifin dəyişməsinə təsir edən qeyri-qiymət amilləri 9.Tarazlıq qiyməti 10.Tələb-təklif elastikliyi

 • Teleb      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq