Top 100

 • 1) İdmançının psixologiyası (Hebib)

  İdmançının yarışa hazırlığı

 • İdmançının psixologiyası      


 • 2) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


 • 3) Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi və yerli özünüidarəetmə (Leyla)

  1.regional iqtisadiyyatın obyektiv əsasları
  2.Reginal iqtisadiyyatın hüquqi bazası
  3. regionların inkişafının dövlət proqramı

 • Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi və yerli özünüidarəetmə      


 • 4) İlk tibbi yardımlar (Fira Sadigova)

  İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili
  Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım
  Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım
  Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk tibbi yardım
  Oynaq çıxıqları zamanı ilk tibbi yardım

 • İlk tibbi yardımlar      


 • 5) Mədə xərçəngi (doctor)

  MƏDƏ XƏRÇƏNGİ

 • Mədə xərçəngi      


 • 6) Tərbiyənin prinsipləri (Serxan)

  Plan: 1. Tərbiyə sözünün etimioloji mənası; 2. Tərbiyənin prinsipləri anlayışı; 3. Tərbiyənin prinsiplərinin xarakteristikası ; 3.1. Tərbiyədə məqsədaydınlığı prinsipi; 3.2. Tərbiyə işinin həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasında dinc quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; 3.3. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 3.4. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi; 3.5. Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik prinsipi; 3.6. Nikbinlik prinsipi; 3.7. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması (tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq) prinsipi.; 3.8. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.; 3.9. Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 3.10. Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə prinsipi;

 • Tərbiyənin prinsipləri      


 • 7) Ahəng qanunu, heca (Ülviyyə)

  Ahəng qanunu və heca haqqında umumi məlumat

 • Ahəng qanunu, heca      


 • 8) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 • Təlimin prinsipləri      


 • 9) İngilis sait və samitlərinin təsnifatı (Sevda Kərimova)

  İngilis dilində 26 hərf ,44 səs vardır. Hərflərdən 6-sı sait, 20-si samitdir. Səslərdən 20-si sait, 24 -ü samitdir.

 • İngilis sait və samitlərinin təsnifatı      


 • 10) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq