Top 100

 • 1) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


 • 2) EXCELde dusturlar ve funksiyalar (Turkan)

  Excel

 • EXCELde dusturlar ve funksiyalar      


 • 3) İlk tibbi yardımlar (Fira Sadigova)

  İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili
  Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım
  Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım
  Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk tibbi yardım
  Oynaq çıxıqları zamanı ilk tibbi yardım

 • İlk tibbi yardımlar      


 • 4) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 • Təlimin prinsipləri      


 • 5) İngilis sait və samitlərinin təsnifatı (Sevda Kərimova)

  İngilis dilində 26 hərf ,44 səs vardır. Hərflərdən 6-sı sait, 20-si samitdir. Səslərdən 20-si sait, 24 -ü samitdir.

 • İngilis sait və samitlərinin təsnifatı      


 • 6) Tərbiyənin prinsipləri (Serxan)

  Plan: 1. Tərbiyə sözünün etimioloji mənası; 2. Tərbiyənin prinsipləri anlayışı; 3. Tərbiyənin prinsiplərinin xarakteristikası ; 3.1. Tərbiyədə məqsədaydınlığı prinsipi; 3.2. Tərbiyə işinin həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasında dinc quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; 3.3. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 3.4. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi; 3.5. Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik prinsipi; 3.6. Nikbinlik prinsipi; 3.7. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması (tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq) prinsipi.; 3.8. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.; 3.9. Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 3.10. Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə prinsipi;

 • Tərbiyənin prinsipləri      


 • 7) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID)

  MUHAZIRELER

 • IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi      


 • 8) Kirpilər haqqında (Mirzəzadə Nigar)

  kirpilər haqqında dolğun məlumat

 • Kirpilər haqqında      


 • 9) Ahəng qanunu, heca (Ülviyyə)

  Ahəng qanunu və heca haqqında umumi məlumat

 • Ahəng qanunu, heca      


 • 10) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous)

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 • İnvestisiyanın idarə olunması      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq