Top 100

 • 1) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


 • 2) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID)

  MUHAZIRELER

 • IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi      


 • 3) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev)

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 • Matrislər və determinantlar      


 • 4) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev)

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 • Xətti tənliklər sistemi      


 • 5) EXCELde dusturlar ve funksiyalar (Turkan)

  Excel

 • EXCELde dusturlar ve funksiyalar      


 • 6) Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi - yığcam nəzəriyyə (Yuli A.)

  Beynəlxalq münasibətlər tarixi fənni üçün üç fərqli ədəbiyyatdan yığılmış qısa konpektlər.

 • Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi - yığcam nəzəriyyə      


 • 7) Dunya teserrufati (Eliyarova Aygul)

  Dunya teserrufati. Senaye sahelerinin inkiwafinin yerlewdirilmesi

 • Dunya teserrufati      


 • 8) Baş beyin və onurğa beyinin quruluşu, yaş xüsusiyyətləri (Banu)

  natomiya fiziologiya

 • Baş beyin və onurğa beyinin quruluşu, yaş                   xüsusiyyətləri      


 • 9) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 • Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu      


 • 10) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar)

  pedaqogika haqqinda referat

 • interaktiv və fəal təlim metodları      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq