Top 100

 • 11) İqtisadi təhlil və audit mühazirələr (Anonymous)

  iqtisadi Təhlil və audit

 • İqtisadi təhlil və audit mühazirələr      


 • 12) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous)

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 • İnvestisiyanın idarə olunması      


 • 13) Lokal komputer sebekeleri (Qeyyum)

  1. İnformasiya təhlükəsizliyi 2. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı. 3. Kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının texnoloji aspektləri. 4. Elektron imza. 5. Nəticə 6.Ədəbiyyat

 • Lokal komputer sebekeleri      


 • 14) Protokol (Natiq)

  Protokol

 • Protokol      


 • 15) Ahəng qanunu, heca (Ülviyyə)

  Ahəng qanunu və heca haqqında umumi məlumat

 • Ahəng qanunu, heca      


 • 16) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 • Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu      


 • 17) İnnovasiya menecmenti (Quluzadə Gülnarə(AKU))

  1. İnnovasiya və innovasiya menecmenti haqqında anlayış
  2. İnnovasiya fəaliyyətinin əsas mərhələləri
  3. İnnovasiya menecmentinin təşkilati formaları
  4. Dövlətin innovasiya siyasəti
  5. Yeni innovasiya təşkilatları

 • İnnovasiya menecmenti      


 • 18) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev)

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 • Xətti tənliklər sistemi      


 • 19) Analoq-Rəqəm elektronikası (Elvin Paşazadə)

  Analoq-Rəqəm elektronikası fənni üzrə sərbəst işlər (10 mövzu)

 • Analoq-Rəqəm elektronikası      


 • 20) Mülki hüquq anlayışı (N. Xatirə)

  1. Mülki hüquq anlayışı.
  2. Mülki hüququn predmeti.
  3. Mülki hüququn metodu.
  4. Mülki hüququn funksiyaları.
  5. Mülki hüququn prinsipləri.

 • Mülki hüquq anlayışı      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq