Top 100

 • 11) Mühazirələr-Əməliyyat sistemləri (Səlimə Quliyeva Imran qızı)

  Əməliyyat sistemi anlayışı
  Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı

 • Mühazirələr-Əməliyyat sistemləri      


 • 12) Ağciyər vərəmi (Mensume Xanlarzade)

  Ağciyər vərəmi (Sua diaqnostika)

 • Ağciyər vərəmi      


 • 13) Təkrar istehsal (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Istehsal prosesinin daim təzələnməsi, fasiləsiz olaraq bütövlükdə eyni mərhələlərdən keçməklə, sonsuz sayda təkrarlanması təkrar istehsal adlanır. Təkrar istehsal əsasən 4 əsas fazadan ibarətdir:istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak.

 • Təkrar istehsal      


 • 14) variasiya göstəriciləri (nigar)

  statistika

 • variasiya göstəriciləri      


 • 15) Pedaqoqika (Lalə)

  1. Dərsə verilən müasir tələblər 2. Fəal təlim metodları 3. Xarici ölkələrdə pedaqoqika 4. Daxili ziddiyətlər və onun rolu 5. Didaktikanın meydana gəlməsi və inkişafı

 • Pedaqoqika      


 • 16) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


 • 17) Kəskin bağırsaq keçməzliyi (Xanım Qurbanlı)

  Kəskin bağırsaq keçməzliyi: təsnifatı, diaqnostika, müalicə taktikası.
  Cərrahi xəstəliklər

 • Kəskin bağırsaq keçməzliyi      


 • 18) Limit nöqtəsi (Əmircanov Rəşad)

  Limit nöqtəsi

 • Limit nöqtəsi      


 • 19) Protokol (Natiq)

  Protokol

 • Protokol      


 • 20) Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması (Selime Quliyeva)

  Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması
  Sosial informasiya
  Hüquqi informasiya anlayışı
  Statistik informasiya
  İnformasiya təhlükəsizliyi

 • Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq