Top 100

 • 11) Mühazirələr-İqtisadi informasiyanın kompüterlə işlənməsi (Səlimə Quliyeva Imran qızı)

  İnformatika haqqında ümumi məlumat
  İnformasiya anlayışı,onun formaları və xassələri
  İnformasiyanın kəmiyyət ölçüsü

 • Mühazirələr-İqtisadi informasiyanın kompüterlə işlənməsi      


 • 12) Təbii xarakterli fövqəladə hallar,onların xarakteristikaları,əhaliyə və obyektlərə təsiri (Tural)

  Təbii xarakterli fövqəladə hallar,onların xarakteristikaları,əhaliyə və obyektlərə təsiri - 3 sehife

 • Təbii xarakterli fövqəladə hallar,onların xarakteristikaları,əhaliyə və obyektlərə təsiri      


 • 13) ÇƏHRAYI DƏƏMROV (Sona Qasimzade)

  ÇƏHRAYI DƏƏMROV

 • ÇƏHRAYI DƏƏMROV      


 • 14) Beynelxalq Munasibetler tarixi (Gunka)

  XX esrin evvellerinden XX esrin sonuna qeder BM tarixi

 • Beynelxalq Munasibetler tarixi      


 • 15) Mülki hüquq anlayışı (N. Xatirə)

  1. Mülki hüquq anlayışı.
  2. Mülki hüququn predmeti.
  3. Mülki hüququn metodu.
  4. Mülki hüququn funksiyaları.
  5. Mülki hüququn prinsipləri.

 • Mülki hüquq anlayışı      


 • 16) İlk tibbi yardımlar (Fira Sadigova)

  İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili
  Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım
  Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım
  Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk tibbi yardım
  Oynaq çıxıqları zamanı ilk tibbi yardım

 • İlk tibbi yardımlar      


 • 17) İqtisadi təhlil və audit mühazirələr (Anonymous)

  iqtisadi Təhlil və audit

 • İqtisadi təhlil və audit mühazirələr      


 • 18) Dünya İqtisadiyyatı (Mühazirələr) (Rövşən)

  Dünya İqtisadiyyatı Fənnindən Mühazirələr. (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

 • Dünya İqtisadiyyatı (Mühazirələr)      


 • 19) İnnovasiya menecmenti (Quluzadə Gülnarə(AKU))

  1. İnnovasiya və innovasiya menecmenti haqqında anlayış
  2. İnnovasiya fəaliyyətinin əsas mərhələləri
  3. İnnovasiya menecmentinin təşkilati formaları
  4. Dövlətin innovasiya siyasəti
  5. Yeni innovasiya təşkilatları

 • İnnovasiya menecmenti      


 • 20) Qiymət nəzəriyyəsi,tələb,təklif və bazar tarazlığı,istehlakçı seçimi nəzəriyyəsi (HƏCƏR)

  qiymət təklif tələb tarazlıq alıcı seçimi

 • Qiymət nəzəriyyəsi,tələb,təklif və bazar tarazlığı,istehlakçı seçimi nəzəriyyəsi      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq