Top 100

 • 11) Dunya teserrufati (Eliyarova Aygul)

  Dunya teserrufati. Senaye sahelerinin inkiwafinin yerlewdirilmesi

 • Dunya teserrufati      


 • 12) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 • Təlimin prinsipləri      


 • 13) İnnovasiyalı idarəetmə (Nicat Məcidli)

  İnnovasiyalı idarəetmə haqqında ətraflı məlumat

 • İnnovasiyalı idarəetmə      


 • 14) Lokal komputer sebekeleri (Qeyyum)

  1. İnformasiya təhlükəsizliyi 2. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı. 3. Kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının texnoloji aspektləri. 4. Elektron imza. 5. Nəticə 6.Ədəbiyyat

 • Lokal komputer sebekeleri      


 • 15) iqtisahiyyatın huquqi tenzimlenmesi (ilahe)

  Ətraf mühitin müdafiəsinin qanunvericilik əsası.
  Təbiətdən istifadə anlayışı və təbiətdən istifadə edənlərin hüquqi vəziyyəti.
  Ətraf mühitin müdafiəsi sahəsində iqtisadi tənzimləmənin hüquqi əsasları.
  Təbbi sərvətlərdən davamlı istifadənin təmin edilməsinin hüquqi me¬xa-niz¬mi.
  İstehsalatda «Təmiz texnоlоgiyalar»ın tətbiq edilməsinin hüquqi tənzim¬lən¬məsi mexanizmi.

 • iqtisahiyyatın huquqi tenzimlenmesi      


 • 16) ailə tərbiyyəsi (vilayət)

  ailə tərbiyyəsi

 • ailə tərbiyyəsi      


 • 17) Tərbiyənin prinsipləri (Serxan)

  Plan: 1. Tərbiyə sözünün etimioloji mənası; 2. Tərbiyənin prinsipləri anlayışı; 3. Tərbiyənin prinsiplərinin xarakteristikası ; 3.1. Tərbiyədə məqsədaydınlığı prinsipi; 3.2. Tərbiyə işinin həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasında dinc quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; 3.3. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 3.4. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi; 3.5. Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik prinsipi; 3.6. Nikbinlik prinsipi; 3.7. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması (tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq) prinsipi.; 3.8. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.; 3.9. Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 3.10. Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə prinsipi;

 • Tərbiyənin prinsipləri      


 • 18) Su hövzələrində olan suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təmizləmə üsulları (Kərimli Kənan)

  Tullantılar

 • Su hövzələrində olan suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təmizləmə üsulları      


 • 19) EXCELde dusturlar ve funksiyalar (Turkan)

  Excel

 • EXCELde dusturlar ve funksiyalar      


 • 20) Azərbaycanda sığorta sistemi və sığorta bazarı (Lazimzade)

  Sığortanın yaranma tarixi və iqtisadi mahiyyəti.
  Sığortanın cəmiyyətdə rolu və zəruriliyi.
  Sığortanın formaları və növləri.
  Azərbaycanda sığorta sisteminin yaranması və inkişafı.
  Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının və sığorta bazarının maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi.
  Sığorta fəaliyyətinin və sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsinin təkminləşdirilməsi istiqamətləri.

 • Azərbaycanda sığorta sistemi və sığorta bazarı      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq