Top 100

 • 11) Protokol (Natiq)

  Protokol

 • Protokol      


 • 12) Lokal komputer sebekeleri (Qeyyum)

  1. İnformasiya təhlükəsizliyi 2. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı. 3. Kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının texnoloji aspektləri. 4. Elektron imza. 5. Nəticə 6.Ədəbiyyat

 • Lokal komputer sebekeleri      


 • 13) EXCELde dusturlar ve funksiyalar (Turkan)

  Excel

 • EXCELde dusturlar ve funksiyalar      


 • 14) Azərbaycan dilinin morfologiyası: sözün leksik və qrammatik mənası (ila)

  Azərbaycan dilinin morfologiyası: sözün leksik və qrammatik mənası

 • Azərbaycan dilinin morfologiyası: sözün leksik və qrammatik mənası      


 • 15) Beynelxalq Munasibetler tarixi (Gunka)

  XX esrin evvellerinden XX esrin sonuna qeder BM tarixi

 • Beynelxalq Munasibetler tarixi      


 • 16) MDB-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası (Alegria)

  1. MDB-nin yaranması və tərkibinə daxil olan ölkələr
  2. Rusiyanın iqtisadi coğrafi mövqeyi və təbii ehtiyatları
  3. Azərbaycanın neft qaz sənayesinin coğrafiyası
  4. Ukraynanın iqtisadi rayonlarının səciyyəsi
  5. Belarusun sənaye coğrafiyası
  6. Gürcüstanın iqtisadi coğrafi səciyyəsi
  7. Tacikistanın iqtisadi coğrafi səciyyəsi
  8. Qazaxıstanın neft qaz sənayesinin coğrafiyası
  9. Türkmənistanın təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası
  10. Litvanın iqtisadi coğrafi səciyyəsi

 • MDB-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası      


 • 17) Qədim Alban dövləti (Xanim)

  Alban dövletinin yaranması. İctimai quruluşu və şəhərləri.
  Dövlətin ərazisi, əhalisi, təsərrüfatı.
  Albaniyanın işğallara qarşı mübarizəsi.
  Alban yazı ve əlifbası. Və erməni təcavüzünə məruz qalması.
  Yerli Alban mənbələrinin Azərbaycan mənbələrinin öyrənilməsində rolu.

 • Qədim Alban dövləti      


 • 18) savad təlimi (Asli)

  SAVAD TƏLİMİ MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN SİSTEMİ.

 • savad təlimi      


 • 19) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous)

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 • İnvestisiyanın idarə olunması      


 • 20) Mülki hüquq anlayışı (N. Xatirə)

  1. Mülki hüquq anlayışı.
  2. Mülki hüququn predmeti.
  3. Mülki hüququn metodu.
  4. Mülki hüququn funksiyaları.
  5. Mülki hüququn prinsipləri.

 • Mülki hüquq anlayışı      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq