Top 100

 • 11) Baş beyin yarımkürələri (qumru)

  Baş beyin yarımkürələri

 • Baş beyin yarımkürələri      


 • 12) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 • Təlimin prinsipləri      


 • 13) savad təlimi (Asli)

  SAVAD TƏLİMİ MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN SİSTEMİ.

 • savad təlimi      


 • 14) Beynelxalq Munasibetler tarixi (Gunka)

  XX esrin evvellerinden XX esrin sonuna qeder BM tarixi

 • Beynelxalq Munasibetler tarixi      


 • 15) Mülki hüquq anlayışı (N. Xatirə)

  1. Mülki hüquq anlayışı.
  2. Mülki hüququn predmeti.
  3. Mülki hüququn metodu.
  4. Mülki hüququn funksiyaları.
  5. Mülki hüququn prinsipləri.

 • Mülki hüquq anlayışı      


 • 16) Təkrar istehsal (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Istehsal prosesinin daim təzələnməsi, fasiləsiz olaraq bütövlükdə eyni mərhələlərdən keçməklə, sonsuz sayda təkrarlanması təkrar istehsal adlanır. Təkrar istehsal əsasən 4 əsas fazadan ibarətdir:istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak.

 • Təkrar istehsal      


 • 17) ÇƏHRAYI DƏƏMROV (Sona Qasimzade)

  ÇƏHRAYI DƏƏMROV

 • ÇƏHRAYI DƏƏMROV      


 • 18) KİMYANIN ƏSAS QANUNLARI (Cahangir MAA)

  Maddə kütləsinin saxlanması qanunu.
  Tərkibin sabitliyi qanunu.
  Həndəsi nisbətlər qanunu.
  Ekvivalentlər qanunu.
  Həcm nisbətlər qanunu.
  Avoqadro qanunu

 • KİMYANIN ƏSAS QANUNLARI      


 • 19) Protokol (Natiq)

  Protokol

 • Protokol      


 • 20) Təkrar istehsal (Osmanova Aytən)

  Milli məhsulun təkrar istehsalı,tipləri və meyarı. UMM istehsalı və milli hesablar sistemi. Müasir dövrdə reallaşdırma nəzəriyyəsi Milli sərvətin mahiyyəti və strukturu. Az. igtisadiyyatının sabit artımının təmin olunması.

 • Təkrar istehsal      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq