Top 100

 • 11) ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİNİN İQTİSADİYYATI (Alışanova_QRUP-524_BİM)

  1. Ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi mexanizmi
  2. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə iqtisadi tənzimləmə
  Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi problemləri

 • ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİNİN İQTİSADİYYATI      


 • 12) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 • Təlimin prinsipləri      


 • 13) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 • Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu      


 • 14) Dövlət və onun funksiyaları (Vüqar Cümşüdlü)

  Dövlət anlayışı
  Dövlətin əsas funksiyaları

 • Dövlət və onun funksiyaları      


 • 15) Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi (Hemide)

  Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi

 • Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi      


 • 16) nitq hissələri nəyə deyilir.əsəs və köməkçi nitq hissələrinin təsviri (vəlixanova çinarə)

  nitq hissələri nəyə deyilir.əsəs və köməkçi nitq hissələrinin təsviri

 • nitq hissələri nəyə deyilir.əsəs və köməkçi nitq hissələrinin təsviri      


 • 17) Tərbiyənin prinsipləri (Serxan)

  Plan: 1. Tərbiyə sözünün etimioloji mənası; 2. Tərbiyənin prinsipləri anlayışı; 3. Tərbiyənin prinsiplərinin xarakteristikası ; 3.1. Tərbiyədə məqsədaydınlığı prinsipi; 3.2. Tərbiyə işinin həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasında dinc quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; 3.3. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 3.4. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi; 3.5. Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik prinsipi; 3.6. Nikbinlik prinsipi; 3.7. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması (tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq) prinsipi.; 3.8. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.; 3.9. Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 3.10. Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə prinsipi;

 • Tərbiyənin prinsipləri      


 • 18) Telimin qanunauygunluqlari ve prinsipleri (Arzu Eliyeva)

  Telimin qanunauygunluqlari ve prinsipleri

 • Telimin qanunauygunluqlari ve prinsipleri      


 • 19) inteqrallar (inara)

  İbtidai funksiya və qeyri-müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqralın əsas xassələri. Əsas inteqral cədvəli
  Qeyri-müəyyən iqteqralın tapılması üsulları
  Rasional kəsrlər. Sadə rasional kəsrlər və onların inteqrallanması
  Müəyyən inteqral. Müəyyən inteqralın əsas xassələri.
  Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın hesablanması üsulları

 • inteqrallar      


 • 20) Qədim Alban dövləti (Xanim)

  Alban dövletinin yaranması. İctimai quruluşu və şəhərləri.
  Dövlətin ərazisi, əhalisi, təsərrüfatı.
  Albaniyanın işğallara qarşı mübarizəsi.
  Alban yazı ve əlifbası. Və erməni təcavüzünə məruz qalması.
  Yerli Alban mənbələrinin Azərbaycan mənbələrinin öyrənilməsində rolu.

 • Qədim Alban dövləti      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq