Top 100

 • 11) Felin quruluşca növləri (Abbas Veliyev)

  Burada felin quruluşca növleri eks olunmuşdur

 • Felin quruluşca növləri      


 • 12) Kəskin bağırsaq keçməzliyi (Xanım Qurbanlı)

  Kəskin bağırsaq keçməzliyi: təsnifatı, diaqnostika, müalicə taktikası.
  Cərrahi xəstəliklər

 • Kəskin bağırsaq keçməzliyi      


 • 13) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 • Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu      


 • 14) mulki mudafie (Rəşad)

  Texnogen xarakterli fövqəladə hallar, onların baş vermə səbəbləri və nəticələri

 • mulki mudafie      


 • 15) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev)

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 • Xətti tənliklər sistemi      


 • 16) Zərdüştlük (Elxan Zahidov)

  Azərbaycan ərazisində yaşayan əhali arasında qədim dövrlərdə politeizmin (çoxallahlığın) hökm sürməsi artıq tarixçilər tərəfindən ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. Azərbaycan xalqının dünyagörüşündə qədim dünya xalqlarında olduğu kimi, təbiət qüvvələrinin şişirdilməsi, fetişizm, totemizm, sehrbazlıq və s. uzun müddət hökm sürmüşdür. İndiki cənubi və Şimali Azərbaycan ərazisində hələ qədim dövrlərdən başlayaraq zərdüştilik geniş yayılmışdır. Bu dinin yaranıb yayılmasında Azərbaycanın ilk filosofları hesab etdiyimiz mağlar mühüm rol oynamışlar

 • Zərdüştlük      


 • 17) EXCELde dusturlar ve funksiyalar (Turkan)

  Excel

 • EXCELde dusturlar ve funksiyalar      


 • 18) İzahat və Hesabat (Natiq)

  İzahat və Hesabat

 • İzahat və Hesabat      


 • 19) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 • Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi      


 • 20) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous)

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 • İnvestisiyanın idarə olunması      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq