Top 100

 • 11) Analoq-Rəqəm elektronikası (Elvin Paşazadə)

  Analoq-Rəqəm elektronikası fənni üzrə sərbəst işlər (10 mövzu)

 • Analoq-Rəqəm elektronikası      


 • 12) Mikrosoft excel praqraminin menyu setri ve onun farmatlasdiilmasi (Ayan)

  mikrosoft excel praqraminin menyu setri ve onun farmatlasdiilmasi

 • Mikrosoft excel praqraminin menyu setri ve onun farmatlasdiilmasi      


 • 13) Pedaqoqika (Lalə)

  1. Dərsə verilən müasir tələblər 2. Fəal təlim metodları 3. Xarici ölkələrdə pedaqoqika 4. Daxili ziddiyətlər və onun rolu 5. Didaktikanın meydana gəlməsi və inkişafı

 • Pedaqoqika      


 • 14) Dünya iqtisadiyyatında inkişaf etməkdə olan ölkələrin (İEOÖ) yeri. (Gunay Ataliyeva)

  Milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatının subyektləri kimi öyrənilməsində ayrı-ayrı ölkələrin və ölkə qruplarının inkişaf göstəricilərindən istifadə olunur. Yer kürəsində mövcud olan ölkələrin sayı daima artır. Əgər XX əsrin əvvəllərində dünyada təxminən 50 suveren dövlət mövcud idisə, XXI əsrin əvvəllərində dünya ölkələrinin sayı 4 dəfə artaraq 200-ü keçmişdir. Hazırda Dünya bankının statistikasına əsasən dünyada 210 dövlət-ərazi birliyi, yəni ölkə və ərazilər mövcuddur. Onların arasında həm ərazisinə və əhalisinin sayına görə böyük olan ölkələrə (Çin, Hindistan, Rusiya, ABŞ və Brazilya), həm də tamamilə kiçik dövlətlərə (Monako, Andorra, Lixtenşteyn) rast gəlinir. Bəzi ölkələr təbii sərvətlərlə zəngin olsalar da, bəziləri resurs çatışmamazlığından və ya olmamasından çətinlik çəkir. Bir çox ölkələrin dənizə birbaşa çıxışı olsa da, bəzi ölkələr (Çad, Mali, Nepal) qitədaxilində yerləşir. Aydındır ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə coğrafi mövqe də təsir göstərir.

 • Dünya iqtisadiyyatında inkişaf etməkdə olan ölkələrin (İEOÖ) yeri.      


 • 15) Tərbiyənin prinsipləri (Serxan)

  Plan: 1. Tərbiyə sözünün etimioloji mənası; 2. Tərbiyənin prinsipləri anlayışı; 3. Tərbiyənin prinsiplərinin xarakteristikası ; 3.1. Tərbiyədə məqsədaydınlığı prinsipi; 3.2. Tərbiyə işinin həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasında dinc quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; 3.3. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 3.4. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi; 3.5. Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik prinsipi; 3.6. Nikbinlik prinsipi; 3.7. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması (tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq) prinsipi.; 3.8. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.; 3.9. Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 3.10. Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə prinsipi;

 • Tərbiyənin prinsipləri      


 • 16) Dil, nitq və nitq fəaliyyəti (Feride Pasha)

  Dil, nitq və nitq fəaliyyəti

 • Dil, nitq və nitq fəaliyyəti      


 • 17) İlk tibbi yardımlar (Fira Sadigova)

  İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili
  Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım
  Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım
  Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk tibbi yardım
  Oynaq çıxıqları zamanı ilk tibbi yardım

 • İlk tibbi yardımlar      


 • 18) Şəxsiyyətin inkişafı,tərbiyısi və formalaşması (Arzu)

  Şəxsiyyətin inkişafı,tərbiyısi və formalaşması

 • Şəxsiyyətin inkişafı,tərbiyısi və formalaşması      


 • 19) Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları (Anar Mahmudov)

  Azerbaycanda bank sisteminin inkisaf merheleleri, kommersiya banklarinin aktiv emeliyyatlari, ve onlarin olke iqtisadiyatinda rolu.

 • Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları      


 • 20) İstehsal və onun amilləri.Sahibkarliq fəaliyyəti (ƏHMƏDZADƏ AYDİN UCOT AUDİT....412)

  İstehsal və onun amilləri
  Sahibkarliq fəaliyyəti

 • İstehsal və onun amilləri.Sahibkarliq fəaliyyəti      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq