Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təhlükəli ildirim dolu hadisələri və onlarin peyk təsvirlərində indikasiyasi

FƏSİL I. İldırım-dolu hadisələri haqqında ümumi məlumat
1.1. Təhlükəli ildırım-dolu hadisələrinin yaranma və inkişafına təsir edən əsas amillər
1.2. İldırım-dolu proseslərinin təsnifatı
1.2.1. Təközəkli proseslər
1.2.2. Çoxözəkli proseslər
1.2.3. Superözəkli proseslər
1.3. İldırım-dolu prosesləri ilə əlaqədar aviasiya üçün təhlükəli olan hadisələr
1.4. 2015-ci ildə Azərbaycan ərazisində müşahidə olunmuş ən təhlükəli ildırım-dolu prosesləri

FƏSİL II. Meteoroloji peyklər. Müxtəlif peyk kanallarında təsvirlərin alınmasının əsas xüsusiyyətləri
2.1. Yerin süni peyklərinin əsas tipləri
2.2. MSG sistemi və onun imkanları
2.3. Meteoroloji peyk müşahidələrində istifadə olunun əsas tezlik diapazonları
2.4. RGB kanalları

FƏSİL III. Müxtəlif peyk kanallarında təklükəli ildırım-dolu hadisələri
3.1. Görünən (Visible), İnfra-qırmızı (İnfra-Red) və Su buxarı (Water Vapor) kanallarında ildırım-dolu proseslərinin evolyusiyasının əsas əlamətləri
3.2. Müxtəlif RGB kanal birləşmələrində ildırım-dolu hadisələrinin evolyusiyasının, həmçinin onlarla əlaqədar təhlükəli hadisələrin müəyyənləşdirilməsi
3.3. Topa-yağış buludlarının hərəkət tendensiyalarının peyk təsvirlərində görünüşü

Təhlükəli ildirim dolu hadisələri və onlarin peyk təsvirlərində indikasiyasi Word faylı
Səhifələr: 45 səhifə
Ölçüsü: 5.05 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 496
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.04.2024
Əlavə edilib: 01.08.2018
Təhlükəli ildirim dolu hadisələri və onlarin peyk təsvirlərində indikasiyasi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 216 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 496
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.04.2024
Əlavə edilib: 01.08.2018