Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TYAN-ŞANIN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN ÜMUMİ FİZİKİ - COĞRAFİ SƏCİYYƏSİ

Tyan-Şanın geoloji quruluşunda müxtəlif püskürmə, metomorfik və çökmə süxurlar iştirak edir. Bu çöküntülər, əsasən qranitdən, porfiritdən qneysdən, siyenitdən, mərmərdən, kristallik şistlərdən, əhəngdaşlarından konqlomeratdan, qumdaşlarından ibarətdir.

TYAN-ŞANIN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN ÜMUMİ FİZİKİ - COĞRAFİ SƏCİYYƏSİ Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 23 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 164
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
TYAN-ŞANIN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN ÜMUMİ FİZİKİ - COĞRAFİ SƏCİYYƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 145 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 164
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018