Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu

BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASI
Elektron bələdiyyə konsepsiyası
Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun tərkib hissələri
Bələdiyyələrdə informasiya sistemləri
AZƏRBAYCANDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASININ VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Azərbaycanda bələdiyyələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin vəziyyəti
Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun inkişaf perspektivləri

Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu Word faylı
Səhifələr: 55 səhifə
Ölçüsü: 114 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 125
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 08.05.2021
Əlavə edilib: 25.07.2018
Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 125
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 08.05.2021
Əlavə edilib: 25.07.2018