Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əmək hüquq sahəsində hüquq münasibətləri və onların növləri

1. Əmək sahəsində hüquq münasibətləri
2. Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin anlayışı və sistemi
3. Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı
4. Əmək hüquq münasibətlərinin məzmunu
5. Əmək hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi və хitam edilməsi əsasları
6. Əmək hüquq münasibətləri ilə sıх bağlı olan digər hüquq münasibətləri
7. Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlər
8. İşədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri
9. İşçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və iхtisasının artırılması üzrə hüquq münasibətləri
10. İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti üzrə hüquq münasibətləri
11. Əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasına nəzarət üzrə hüquq münasibətləri
12. Əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasibətləri

Əmək hüquq sahəsində hüquq münasibətləri və onların növləri Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 117 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 96
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 16.10.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Əmək hüquq sahəsində hüquq münasibətləri və onların növləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 276 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 96
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 16.10.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018