Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Otaq şəraitində ozonun qatılığı

FƏSİL I. EFFEKTLİ YÜKSƏK TEZLİKLİ OZONATORLAR
1.1. Ozonun yaranması
1.2. Effektiv yüksək tezlikli ozonatorların yaradılması prinsipləri
1.3. Ozonun elektrosintezi
1.4. Ozonatorların məhsuldarlığının idarə etmə prinsipi
1.5. Ozonatorun konstruktiv hesabatı

FƏSİL II. OZONUN QATILIĞINA NƏZARƏT
2.1. Ozonometr və onun verici bloku
2.2. Ozonometrin kalibrlənməsi qaydası
2.3. Ozonun miqdarının kimyəvi üsulla təyin olunması qaydası
2.4. Ozonun qatılığının ölçülməsinin nəticələri

FƏSİL III. HAVA GƏMİLƏRİNİN SALONLARININ OZONLAŞDIRMA İLƏ SANASİYASI ÜSULU VƏ ONUN REALİZƏ QURĞUSU
3.1. Hava gəmilərinin salonlarının sanasiyası üçün mövcud üsul
3.2. Hava gəmilərinin salonlarının sanasiyası üçün yeni ozonlaşdırma üsulu və qurğusu
3.3. Salonun sanasiyasının effektivliyinin yoxlanılması qaydası
3.4. Təyyarə salonlarının ozonlaşdırmadan sonra sərnişinlər üçün təhlükə dərəcəsinin təsirinə əsaslanan biotest üsulu ilə yoxlanması

Otaq şəraitində ozonun qatılığı Word faylı
Səhifələr: 48 səhifə
Ölçüsü: 2.81 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 257
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 13.05.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Otaq şəraitində ozonun qatılığı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 230 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 257
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 13.05.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018