Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Hava gəmilərinin uçuş marşurutlarında buzbağlama şəraitinin qiymətləndirilməsinin effektiv üsulları

FƏSİL 1. Buzbağlamanın fiziki sinoptik şəraiti
1.1. Buzbağlama şəraitinin sinoptik üsulla proqnozlaşdırılması
1.2. Müxtəlif növ buludlarda və yağıntı zonalarında buzbağlamanın meteoroloji şəraiti
FƏSİL 2. Buzbağlama ehtimallığı zonalarının müəyyənləşdirilməsinin sinoptik və hesablama üsulları
2.1. Hava xəritələrində buzbağlama zonalarının müəyyənləşdirilməsi
2.2. Buzbağlama haqqında rəqəmsal məlumatların interpretasiyası
2.3. Atmosferin stratifikasiyasına əsəsən buzbağlama ehtimallığı hündürlüklərinin qiymətləndirilməsi
FƏSİL 3. Buzbağlamanın hava gəmilərinin uçuşuna təsiri
3.1. Hava gəmilərinin buzbağlamasının növləri
3.2. Buzbağlamanın hava gəmilərinin aerodinamik və uçuş parametrlərinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi
3.3. Buzbağlamanın hava gəmilərinin mühərriklərinin iş rejiminə təsiri
3.4. Yerdə buzbağlama əleyhinə tədbirlər
3.5. Hava trasllarında buzbağlama zonalarında təhlükəsiz uçuş prosedurları

Hava gəmilərinin uçuş marşurutlarında buzbağlama şəraitinin qiymətləndirilməsinin effektiv üsulları Word faylı
Səhifələr: 55 səhifə
Ölçüsü: 6.54 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 241
Son yüklənmə tarixi: 24.02.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Hava gəmilərinin uçuş marşurutlarında buzbağlama şəraitinin qiymətləndirilməsinin effektiv üsulları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 513 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 241
Son yüklənmə tarixi: 24.02.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018