Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin təhlili

FƏSİL 1.Aerodromlarda aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin müşahidəsi və proqnoz üsulları
1.1 Şiddətli külək və külək sürüşmələri
1.2 Görünüş məsafəsini məhdudlaşdıran atmosfer hadisələri
1.3 Alçaq buludluq

FƏSİL 2. Uçuş trasslarında təhlükəli meteoroloji hadisələr və onların sinoptik şəraiti
2.1 İldırımlı buludların formalaşmasının sinoptik şəraitinin təhlili
2.2 Atmosferdə turbulentlik zonalarının müəyyənləşdirilməsi
2.3 Müxtəlif hündürlüklərdə buzbağalamanın sinoptik şəritinin təhlili

FƏSİL 3. Təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında OPMET məlumatları və onlara olan beynəlxalq tələblər
3.1 Yuxarı eşelonlar üzrə təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında SİGMET məlumatları
3.2 Aşağı hündürlüklər üzrə təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında AİRMET məlumatları

Aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin təhlili Word faylı
Səhifələr: 55 səhifə
Ölçüsü: 1.94 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 228
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 06.03.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin təhlili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 454 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 228
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 06.03.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018