Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DÖVLƏT QULLUÄžU PRİNSİPLƏRİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ ELMİ ƏSASLARI

I Fəsil: Dövlət qulluğunun prinsipləri.
Dövlət qulluğunun mahiyyəti və onun qarşısına qoyulan tələblər.
Azərbaycanda dövlət qulluğu, onun prinsipləri və ona riayət etmə mexanizmi
II Fəsil: Dövlət qulluğunun idarə olunmasının elmi əsasları.
Dövlət quluğunun idarə olunmasının elmi metodoloji əsasları dövlət idarəçiliyinin tərkib hissəsi kimi.
Dövlət idarəçiliyinin təşkili, prinsipləri və onun dövlət qulluğu ilə əlaqəsi.
Yaxşı idarəçilik Azərbaycan dövlət qulluğu idarəetməsinin
təkmilləşdirilməsi yolu kimi.

DÖVLƏT QULLUÄžU PRİNSİPLƏRİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ ELMİ ƏSASLARI Word faylı
Səhifələr: 54 səhifə
Ölçüsü: 159 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 284
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 14.04.2024
Əlavə edilib: 07.05.2018
DÖVLƏT QULLUÄžU PRİNSİPLƏRİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ ELMİ ƏSASLARI PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 147 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 284
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 14.04.2024
Əlavə edilib: 07.05.2018