Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sülhün təmin edilməsi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası

I fəsil. Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququnun anlayışı, mənbələri, məqsədləri və ümumi xarakteristikası 1.1.“Sülh və müharibə” problemi. Tarixi yanaşma. 1.2.Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququnun anlayışı, mənbələri, prinsipləri. 1.3.Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ümumi təsnifatı. II fəsil. Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının dinc vasitələri 2.1.Beynəlxalq mübahisə anlayışı və növləri. 2.2.Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının diplomatik vasitələri. 2.3.Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının məhkəmə vasitələri. III fəsil. Mübahisələrin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həll olunması. 3.1.Mübahisələrə baxılması sahəsində beynəlxalq təşkilatların anlayışı, rolu, növləri. 3.2.Mübahisələrə BMT çərçivəsində baxılması. 3.3.Mübahisələrin həll olunmasında regional təşkilatların rolu.

Sülhün təmin edilməsi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası Word faylı
Səhifələr: 71 səhifə
Ölçüsü: 106 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 186
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 09.04.2024
Əlavə edilib: 26.06.2018
Sülhün təmin edilməsi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 155 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 186
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 09.04.2024
Əlavə edilib: 26.06.2018