Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi

I Fəsil. Problemin psixoloji – pedaqoji və elmi əsasları
1.1. İnteraktiv təlim və müasir təlimin metodiki sistemi
1.2. İnkişafetdirici təlim və onun funksiyaları
1.3. İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi ilə bağlı metodik ədəbiyyatın təhlili

II Fəsil. İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
2.1. I sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
2.2. II sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
2.3. III sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
2.4. IV sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
2.5. Pedaqoji eksperiment və onun təşkili

İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi Word faylı
Səhifələr: 71 səhifə
Ölçüsü: 6.48 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 600
Bu ay yüklənmə sayı: 36
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2021
Əlavə edilib: 31.07.2018
İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 227 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 600
Bu ay yüklənmə sayı: 36
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2021
Əlavə edilib: 31.07.2018