Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan sənayesinin inkişafında xarici investisiyanın rolu

I fəsil İnvestisiya mühiti və investisiya siyasəti.
1.1 İnvestisiya anlayışı və investisiya qoyuluşunun mahiyyəti.
1.2 İnvestisiya mühiti və investisiyalaşdırma.
1.3 İnvestisiya siyasəti və onun elementləri.

II fəsil
2.1 Xarici və daxili investisiyaların Azərbaycan sənayesinin inkişafına təsiri.
2.2 İnvestisiya qoyuluşunun forma və maliyyələşmə mənbələri.

III fəsil
3.1 Sənayeyə xarici investisiyaların cəlb olunmasının zəruriliyi.
3.2 Xarici investisiyalar və onların növləri.
3.3 Azərbaycan sənayesində xarici investisiyaların iqtisadi səmərəliliyi və perspektivi.
 

Azərbaycan sənayesinin inkişafında xarici investisiyanın rolu Word faylı
Səhifələr: 62 səhifə
Ölçüsü: 89 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 191
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 21.10.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018
Azərbaycan sənayesinin inkişafında xarici investisiyanın rolu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 124 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 191
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 21.10.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018