Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi inkişafda əlverişli biznes mühiti və xarici investisiya qoyuluşunun mahiyyəti

Iqtisadi inkişafda biznes mühiti və onun əhəmiyyəti.
2.1.Biznes fəaliyyətinin mahiyyəti və məzmunu
2.2.Əlverişli biznes mühiti və onun əhəmiyyəti
2.3.Xarici investisiya üçün əlverişli mühit və onun əhəmiyyəti
3.Makro-iqtisadi sabitliyi və iqtisadi inkişafı dəstəkləyən siyasətlərin biznes və investisiya mühiti üçün əhəmiyyəti

3.1.Biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinəyönəldilən hökumət tədbirləri
və siyasət
3.2.Qanun və tənzimlənmənin iqtisadi inkişaf prosesində əhəmiyyəti
3.3. Güclü investisiya üçün biznes yönümü siyasi və iqtisadi mühitin
zəruriliyi

İqtisadi inkişafda əlverişli biznes mühiti və xarici investisiya qoyuluşunun mahiyyəti Word faylı
Səhifələr: 63 səhifə
Ölçüsü: 110 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 148
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 21.10.2021
Əlavə edilib: 30.05.2018
İqtisadi inkişafda əlverişli biznes mühiti və xarici investisiya qoyuluşunun mahiyyəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 209 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 148
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 21.10.2021
Əlavə edilib: 30.05.2018