Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi regionalizmin inkişafının müasir meylləri və probləmləri

I FƏSİL İqtisadi regionalizmin nəzəri-konseptual əsasları
1.1. İqtisadi regionalizm nəzəriyyələri və müasir dövr
1.2. İqtisadi inteqrasiyanın əsas formaları

II FƏSİL Azərbaycan regional iqtisadi inteqrasiya prosesində
2.1. Ölkənin geoiqtisadi inkişaf prosesində inteqrativ əlaqələrin yeri və rolu
2.2. Azərbaycanın inteqrasiya bloklarında iştirakının müqayisəli təhlili

III FƏSİL Azərbaycanın inteqrasiya proseslərində iştirakının inkişaf
perspektivləri
3.1. Ölkənin inteqrasiya siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları
3.2. İnteqrasiya proseslərinin effektivliyinin yüksəldilməsi imkanları

İqtisadi regionalizmin inkişafının müasir meylləri və probləmləri Word faylı
Səhifələr: 84 səhifə
Ölçüsü: 204 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 275
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 30.05.2018
İqtisadi regionalizmin inkişafının müasir meylləri və probləmləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 131 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 275
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 30.05.2018