Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kiçik və orta sahibkarlıgin inkişafı

Fəsil I: Bazar iqtisadi sistemində kiçik və orta sahibkarlığın yeri, rolu və əhəmiyyəti.
1.1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyəti, bazar iqtisadi sistemində onun yeri və rolu.
1.2. Sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları, növləri və inkişaf xüsusiyyətləri.
1.3. Kiçik və orta sahibkarlıq – bazar rəqabətinin inkişaf amili kimi.

Fəsil II: Ölkə iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının müasir vəziyyətinin təhlili.
2.1. Ölkə iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf dinamikası.
2.2. Sosial – iqtisadi inkişafda kiçik və orta sahibkarlığln rolunun qiymətləndirilməsi.
2.3. Kiçik və orta sahibkarlığın dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasının müasir vəziyyəti.

Fəsil III: Ölkə iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının gücləndirilməsi istiqamətləri.
3.1. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında mövcud problemləri və onların aradan qaldirilması yolları.
3.2. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dövlət tərəfindən stimullaşdırılması istiqamətləri.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kiçik və orta sahibkarlıgin inkişafı Word faylı
Səhifələr: 12 səhifə
Ölçüsü: 463 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 518
Bu ay yüklənmə sayı: 10
Son yüklənmə tarixi: 26.09.2022
Əlavə edilib: 04.06.2018
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kiçik və orta sahibkarlıgin inkişafı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 217 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 518
Bu ay yüklənmə sayı: 10
Son yüklənmə tarixi: 26.09.2022
Əlavə edilib: 04.06.2018