Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dünya bazar qiymətləri sisteminin formalaşması xüsusiyyətləri

Dünya bazar qiymətləri sistemi və onun formalaşması xüsusiyyətləri.
Xarici ticarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsində tətbiq edilən əsas qiymət növləri.
Dünya bazarında müxtəlif qiymət növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi.
Dünya bazar qiymətləri ilə daxili bazar qiymətləri arasındakı nisbətlərin təhlili.

Dünya bazar qiymətləri sisteminin formalaşması xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 50 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 215
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2023
Əlavə edilib: 05.06.2018
Dünya bazar qiymətləri sisteminin formalaşması xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 131 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 215
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2023
Əlavə edilib: 05.06.2018