Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlət və yerli özünüidarəetmənin qarşılıqlı münasibətlər sistemi

Fəsil 1. Dövlətin müasir cəmiyyətdəki yeri və rolu.
1.1. Dövlət idarəçiliyinin yaranmasının tarixi, ilkin şərtləri və inkişaf tendensiyası.
1.2. Dövlət idarəçiliyinin sistemli xarakteri, dövlət tənzimlənməsinin müasir xüsusiyyətləri.
1.3. Dövlət və dövlət idarəetməsinin funksiyaları.

Fəsil 2. Azərbaycan dövlətinin cəmiyyətlə əlaqələrinin tənzimlənməsinin istiqamətləri.
2.1. Dövlət orqanları ilə yerli özünüidarəetmə orqanlarının qarşılıqlı münasibətləri.
2.2. Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə fəaliyyətinin hüquqi-təşkilati sisteminin təhlili.
2.3. Dövlət və icra hakimiyyətləri orqanları ilə yerli özünüidarəetmə orqanlarının qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsi mexanizmi.

Dövlət və yerli özünüidarəetmənin qarşılıqlı münasibətlər sistemi Word faylı
Səhifələr: 42 səhifə
Ölçüsü: 158 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 212
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 16.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018
Dövlət və yerli özünüidarəetmənin qarşılıqlı münasibətlər sistemi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 174 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 212
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 16.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018