Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Reklam işinə rəhbərliyin təşkilat formaları və onun təkmilləşdirilməsi yolları

I fəsil. Reklam fəaliyyətinin inkişafında təşkilati işlərin məqsədi və nəzəri əsasları.
1.1. Azərbaycan Respublikasında reklam fəaliyyətinin inkişafı və dünya səviyyəsində yeri.
1.2. Müəssisələrin inkişaf perspektivində reklam fəaliyyətinin rolu.
1.3. Müasir dövrdə reklam işinin inkişafında rəhbərliyin vəzifələri və funksiyaları.

II fəsil. Reklam işinə rəhbərliyin təşkilati istiqamətləri.
2.1. Reklam işinin təşkilati formaları və vasitələri.
2.2. Reklam fəaliyyətinin planlaşdırılmasının təşkili.
2.3. Reklamın səmərəliliyinin müəyyən edilməsi.

III fəsil. Müəssisədə reklam işinin tədqiqatı və təkmilləşdirilməsi yolları.
3.1. Reklam fəaliyyətində tədqiqat işlərinin aparılması.
3.2. Reklam işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Reklam işinə rəhbərliyin təşkilat formaları və onun təkmilləşdirilməsi yolları Word faylı
Səhifələr: 88 səhifə
Ölçüsü: 381 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 335
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 16.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018
Reklam işinə rəhbərliyin təşkilat formaları və onun təkmilləşdirilməsi yolları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 259 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 335
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 16.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018